Kastom.Szop

przeprowadzamy eksperymenty,
które mogą, bądź nie,
poważnie uszkodzić wszechświat


Aplikacje, instalacje, druk.

Pytania, uwagi, komentarze?